Platen sex v makedonia sex dating in richwood wisconsin

Posted by / 21-Feb-2020 10:29

Platen sex v makedonia

Selevkideriket og Alexandria · Se mer »Anatolia ligger sørøst for Bosporos, mellom Svartehavet og Middelhavet.

Aleksanders arv omfatter den kulturelle utbredelse som hans erobringer framskapte, særskilt gresk-buddhisme (en synkretisme mellom gresk kultur og buddhisme).Selevkideriket og Antiokos II Theos · Se mer »Antiokos III den store (gresk: Ἀντίoχoς Μέγας; ca. Kr.) var konge av det hellenistiske Selevkideriket, og styrte fra 223 f. Han tok også tittelen «Basileos Megas» (gresk for «store konge») og sjah, den tradisjonelle tittelen for de persiske kongene. Kr., grunnleggeren av det persiske akamenidedynastiet, og etter ham er dette kongedynastiet navngitt etter. Selevkideriket og Attaliddynastiet · Se mer »Babylon (akkadisk: Babili(m),: Vol. Baktria (Baktriana) var det antikke greske navnet på landet mellom fjellrekken Hindu Kush (Caucasus Indicus) og Amu-Darja (Oxus) med hovedstaden Baktra (nå Balkh) i Afghanistan.Sammenlignet med flere svake konger i Selevkideriket var ikke tittelen som «den store» helt ufortjent. Selevkideriket og Arsakes I av Partia · Se mer »Aśoka (sanskrit: devanāgarī: अशोकः/IAST: Aśokaḥ/IPA:; ca. Selevkideriket og Baktria · Se mer »Balkh er en liten by i Balkh-provinsen i Afghanistan, omtrent 20 km nordvest av provinsens administrasjonssenter Mazar-e Sharif, og 74 km sør for Amu-Darja, kjent som Oxus-elven i antikken, som tidligere rant forbi Balkh. I løpet av sin ungdom ble Aleksander undervist av filosofen Aristoteles fram til han var 16 år. Han ble belønnet med hærførerskapet over Hellas, og benyttet denne autoriteten å sette i gang sin fars panhellenitiske prosjekt i å lede grekerne i erobringen av Perserriket. Aleksander brøt persernes makt i flere avgjørende slag, mest kjent er slagene i Issos og Gaugamela. Han var ubeseiret i kamp og er jevnt over betraktet som en av historiens mest vellykte militære hærførere. etterfulgte Aleksander sin far på tronen, og arvet et sterkt kongedømme og en erfaren og slagkraftig hær. invaderte han akamenidedynastiets Perserriket, erobret Anatolia, og begynte en rekke kriger som varte i ti år.

Platen sex v makedonia-39Platen sex v makedonia-14Platen sex v makedonia-27

Det strakte seg fra Hellas til Egypt, inn i nordvestlige India og dagens Pakistan.